SOCIETATEA ROMÂNA A HORTICULTORILOR

 

"Piatra filozofala a agriculturii ar fi sa semeni putin si sa culegi mult"

Voltaire

 

Despre noi

Istoric

Noutati

Filiale

Membri

Evenimente

Publicatii

Link-uri utile

Contact

 

Fondarea Societăţii de Horticultură din România (S.R.H.)

24 ianuarie 1913 un grup de 41 de horticultori au întocmit un proiect de statut şi au hotărât convocarea Adunării Generale de constituire a societăţii în data de 3/17 februarie 1913

 22 ianuarie 1922

Războiul avea să întrerupă activitatea societăţii. Activitatea se reia în anul 1922, când se aduc şi unele modificări la statut în 22 ianuarie. Cu această ocazie I.D. Ştefănescu propune înfiinţarea unei reviste horticole.

În 21-23 ianuarie 1923 este convocat Primul Congres al Horticultorilor din întreaga ţară la sala Transilvania din Bucureşti. Din cauza drumurilor înzăpezite, din cei 400 de delegaţi au fost prezenţi 100, care au trecut în revistă ordinea de zi şi au hotărât convocarea unui nou Congres sub titulatura de Congresul Horticol Naţional, în zilele de 26, 27, 28 august 1923, în acelaşi loc. La Congres se aprobă modificarea conducerii societăţii:

C. Faraudo Jr. – Preşedinte,

Prof. Ion Hăşăganu – Vicepreşedinte,

D. I. Ştefănescu – Secretar general şi N. Iacobi – Trezorier.

 

  24 mai 1925

 Adunarea generală a S.H.R. Jean Lacroix propune conducerii societăţii aprobarea unui drapel propriu. Se subscriu pe loc 15.500 lei.

 

Activitatea Societatii Romane a Horticultorilor a fost recunoscuta inca din anul 1938 si onorata cu Ordinul „Meritul Agricol" in gradul de „CAVALER" cu ocazia Jubileului de 25 ani de la fondare:

CAROL al II lea

Prin gratia lui Dumnezeu si vointa nationala

Rege al Romaniei

La toti de fata si viitori Sanatate

Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat, la Departamentul Agriculturii si Domeniilor, sub Nr. 43.188. 26.II.1938

Am decretat si decretam

Art. I. Numim membru al Ordinului „Meritul Agricol" in gradul de „CAVALER" Drapelul Societatii de Horticultura din Romania, cu ocazia Jubileului de 25 de ani de la fondare.

Art. II. Ministrul Nostru Secretar de Stat, la Departamentul Agriculturii si Domeniilor, este insarcinat cu executarea acestui Decret.

Dat in Bucuresti la 26 Februarie 1938.  

                                                                 (semnat) Carol

                                         Ministrul Agriculturii si Domeniilor,

                                                                                                                          (semnat) G. Ionescu Sisesti 

                                                                                                                Pentra conformitate cu Decretul original,

                                                                                                              Stampila - Directorul Agriculturii indescifrabil.

10 aprilie 1938

ADUNAREA GENERALĂ a A.N.H.R. alege o nouă conducere: Preşedinte: Gh. Florian, Vicepreşedinţi: Alexandru Popescu Necşeşti, Preot Gh. Păunescu, Traian Naum,

5 februarie 1939

Adunarea Generală Extraordinară a A.N.H.R. care hotărăşte: Fuziunea A.N.H.R. cu S.H.R. (egalitar). Se alege un comitet de tranziţie cu Gh. Florian preşedinte. Se aprobă lista membrilor care să facă parte din conducerea societăţii nou rezultate.

5 februarie 1939

Adunarea Generală Extraordinară a S.H.R. care hotărăşte: Fuziunea S.H.R. cu A.N.H.R. (egalitar). Se alege un comitet de tranziţie cu prof. Ernest Grinţescu preşedinte. Se aprobă lista membrilor care să facă parte din conducerea societăţii nou rezultate.

5 februarie 1939

ADUNAREA GENERALĂ comună a celor două societăţi: S.H.R. şi A.N.H.R. prezidată de prof. Ernest Grinţescu. Cei 300 de participanţi au aprobat fuziunea celor 2 societăţi sub titulatura de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE HORTICULTURĂ DIN ROMÂNIA. Se alege un comitet interimar care să definitiveze fuziunea, format în părţi egale din membri celor 2 foste societăţi: Prof. Ernest Grinţescu este ale preşedinte, Charles Faraudo jr. este ales preşedinte de onoare.

12 mai 1991

Are loc Conferinţa Naţională de refondare a Societăţii Române a Horticultorilor.

28 noiembrie 2003

Conferinţa Aniversară „90 de ani de la fondarea S.R.H.” Locaţia : Aula Magna A.S.A.S.  Se acordă participanţilor Medalia jubiliară  „90 de ani de la fondarea S.R.H.” Este lansat volumul I al lucrării :“HORTICULTURA ROMÂNIEI DE-A LUNGUL TIMPULUI